Rabu, 14 Disember 2011

Khamis, 1 Disember 2011

Rabu, 30 November 2011

 • Bersuci dan 7 macam airSelasa, 15 November 2011

Isnin, 14 November 2011

Erti bersuci  pada bahasa;
Membersihkan diri atau sesuatu daripada sebarang kekotoran. Sama ada benda itu najis ataupun tidak. Benda-benda yang najis seperti darah, bangkai, tahi dan sebagainya. Benda-benda yang kotor tetapi tidak najis seperti air ludah, hingus dan lain-Iain. 

Bersuci menurut  syara';
Menghilangkan halangan beribadat kerana ada hadas atau najis atau menghilangkan halangan memakan sesuatu benda dengan sebab terkena najis.AIR MUTLAK

Air mutlak (ﻤﻄﻠﻖ) adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Air tersebut dikatakan mutlak disebabkan air itu adalah dalam bentuk keasliannya. Air tersebut masih dikatakan air mutlak walaupun ia sudah berubah disebabkan sudah lama terbiar, dimasuki tanah, lumut dan bertakung atau tempat mengalirnya mengandungi belerang.
Disenaraikan berikut adalah tujuh jenis air mutlak:
 • air hujan
 • air laut
 • air sungai
 • air telaga atau perigi
 • air mata air
 • air yang dicairkan dari salji
 • air embun
Apabila cukup sukatan atau timbangan air sebanyak dua kolah, maka air tersebut tidak dikira najis yang disebabkan oleh benda lain melainkan beubah dari segi warna, bau dan rasa. Air yang kurang dari sukatan tersebut akan dikira najis apabila jatuh najis ke dalamnya tidak kira berubah sama ada bau, warna ataupun rasa.
Ukuran Dua Kolah
 • Beratnya anggaran 230 liter atau 52 gelen.
 • Lebih kurang sebanyak 13 tin minyak tanah.
 • Bekas Empat Segi ialah 23 inci lebar dan 23 inci dalam
 • Bekas yang bulat lebarnya 19 inci dalam 46 inci.

AIR MUSTA'MAL
Air musta'mal (ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ) adalah air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Boleh dikatakan juga air ini boleh diminum tetapi tidak sah untuk menyucikan sesuatu.
Air musta'amal yang diperolehi dari mengangkatkan hadas adalah air basuhan kali yang pertama pada mandi atau wudhu' yang wajib dan sudah jatuh dari anggota badan. Air musta'amal dari konsep najis pula ialah jika air itu tidak berubah dan tidak bertambah. Air tumbuhan dan buah-buahan seperti pucuk kelapa yang dibuat nira atau akar-akar kayu, air dari batang tebu dan yang dihasilkan dari buahan seperti kopi dan koko.
Air yang berubah dan bercampur
Air yang berubah dalam konsep tidak boleh menyucikan ialah yang berubah disebabkan oleh benda asing yang suci yang bercampur ke dalam air seperti kayu gahara sehingga tidak berubah sehingga jelas digelar "air gahara".
Berikut adalah cara air yang berubah:
 • Berubah dengan Taqdiri - Air yang berubah dengan Taqdiri iaitu air yang berubah hanya pada Taqdir sahaja yang tidak dapat dilihat akan perubahannya.
 • Berubah dengan Hissi - Air yang berubah pada Hissi iaitu berubah air itu dengan sesuatu yang dapat dilihat akan perubahannya.
Contoh cara menentukan hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang sama rupanya dengan seperti air mawar yang telah hilang bau, rasa dan warnanya.
 • pada bau hendaklah ditentukan dengan bau gahara.
 • pada rasa hendaklah ditentukan dengan rasa delima.
 • pada warna hendaklah ditentukan dengan warna anggur.
Jika berubah dengan cara ini, maka hukumnya air musta'amal dan jika tidak, hukumnya adalah air mutlak.
Bagi air yang bercampur pula, terdapat dua cara air bercampur iaitu:
 • Mujawir - cara Mujawir ialah apabila air yang berubah disebabkan termasuk ke dalamnya suatu yang dapat dipisahkan daripada air, contohnya air yang dimasuki sebatang kayu cendana dan kayu itu boleh dipisahkan daripada air tersebut, maka hukum air itu adalah air mutlak.
 • Mukhalit - cara Mukhalit pula ialah apabila suatu benda yang masuk ke dalam air itu tidak dapat dipisahkan, contohnya air dimasuki nila, maka dihukumnya air musta'amal.
AIR MUQAYYAD
Air muqayyad (ﻣﻘﻴﺪ) pula ialah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang mengubah salah satu sifatnya sama ada dari segi warna, bau atau rasa yang menyebabkan air tersebut tidak dipanggil air mutlak lagi.
Walau bagaimanapun, qayyad pada air terbahagi dua:
 • Qayyad Lazim - iaitu qayyad yang tidak bercerai sehingga menjadikannya berbeza langsung dari air mutlak seperti air kopi, air madu, air mawar.
 • Qayyad Musfaq - iaitu qayyad yang bercerai iaitu yang tidak lazim bagi air seperti air hujan, air perigi. Maka, ia masih lagi hukumnya air mutlak.
Qayyad Lazim juga turut dinamakan sebagai air mutaghayyir ( المياه متغير ) "almiahu Mutaghayyir" yang membawa pengertian air bervariasi.
AIR MUSYAMMAS
Air musyammas (ﻣﺸﻤﺲ) adalah air yang terjemur di bawah panas matahari bagi negeri-negeri beriklim panas. Hukum air tersebut hanya pada air yang diisi ke dalam bekas yang bukan emas dan perak.
Air tersebut hanya makruh ketika panas untuk digunakan pada badan dan makanan serta minuman. Walau bagaimanapun, air yang masih panas tersebut boleh digunakan untuk membasuh pakaian. Air yang sudah menyejuk tidak lagi makruh digunakan.

AIR MUTANAJJIS
Air mutanajjis (ﻣﺘﻨﺠﺲ) adalah air yang telah terjatuh najis ke dalamnya sehingga berubah warna, bau atau rasa walaupun jika dicampur hingga kadar dua kolah. Air tersebut tetap dikira mutanajjis sekiranya air tidak berubah sifat bau, warna atau rasa tetapi tidak mencukupi dua kolah.
Air tersebut tidak dikira bernajis apabila jatuh ke dalamnya haiwan ataupun bangkai haiwan yang memang tidak berdarah seperti semut.
Contoh berikut tidak termasuk Air Mutanajjis
 1. Termasuk bangkai (lihat perkara di bawah) najis yang dimaafkan dengan syarat tidak sengaja dicampakkan.
 2. Air atau bahan cecair yang lain termasuk najis yang halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar melampau daripada najis mughalazah.
 3. Air yang lebih daripada dua kolah dengan syarat tidak berubah sifat air itu.
Contoh bangkai binatang yang najis tetapi dimaafkan
 1. Lalat
 2. Kumbang
 3. Kala
 4. Lipas
 5. Cicak
 6. Binatang-binatang yang tidak mengalir darahnya jika dibelah atau dikoyakkannya.
Air Qaid Lazim
Air yang ada kaitan dengan jenama-jenama lain untuk memperkenalkannya. Kalau tidak disebut orang tidak akan faham.
 • Contohnya: 
 • Air Kelapa 
 • Air Tebu 
 • Air Mawar 
 • Air Kopi
Hukum Air Qaid Lazim
Suci hanya pada dirinya sahaja tetapi tidak sah digunakan untuk bersuci


         Soalan 1
Apakah benda atau alat-alat yang boleh dibuat bersuci dengannya?

Alat atau bahan yang harus kita bersuci dengannya sama ada untuk mengangkat hadas atau pun menghilangkan najis dan sebagainya adalah seperti berikut:
Air mutlak :
Boleh digunakan untuk semua keperluan termasuklah membasuh najis dan mengangkat hadas dan sebagainya

Debu tanah :
Diharuskan untuk bertayammum samada hadas kecil atau hadas besar bagi membolehkan kita bersolat dengan beberapa syarat tertentu sebagai menggantikan air

Tanah :
Menyamak dari kesan-kesan najis mughallazah, disamping menggunakan air,

Batu dan seumpama dengannya:
Diharuskan kita beristinjak semata-mata dengannya ketika ketiadaan air atau berserta dengan air. 
 
Soalan 2
 Bolehkan sebutkan semua jenis air dan hukum-hukumnya?

Air terbahagi kepada 4 bahagian:
Pertama: Air mutlak atau air tabie iaitu air yang tidak dikaitkan dengan sesuatu jenama tertentu. Maka hukumnya adalah suci lagi menyucikan. Contohnya air hujan, air laut, air perigi, air embun dan sebagainya.
Kedua: Air musta'mal iaitu air yang sedikit (kurang dari 2 kolah) yang telah digunakan bagi sesuatu yang fardhu, atau yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga menyebabkan berubah warna, rasa dan baunya. Hukumnya adalah suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain.
Ketiga: Air mutannajis, iaitu air yang sedikit yang jatuh najis kedalamnya maka hukumnya adalah tidak suci dan tidak menyucikan.
Keempat: Air musyammas iaitu air yang terjemur atau di jemur di bawah panas matahari yang terik dalam bekas yang boleh berkarat, maka hukumnya adalah suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan pada badan. 

[Daripada 'Aisyah r.a, bahawasanya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari, lalu Baginda bersabda terhadapnya, janganlah engkau berbuat demikian wahai 'Aisyah,sesungguhnya air tersebut boleh mendatangkan penyakit sopak.]


Soalan 3
Bagaimanakah dengan air atau air telaga yang jatuh najis ke dalamnya?Adakah boleh digunakan untuk berwuduk?

Ya, memang boleh digunakan. Air sungai yang banyak yang lebih dari 2 kolah yang didapati najis di dalamnya adalah suci selagi mana tidak mengubahkan sifat-sifat air itu seperti warna, rasa atau bau.

Sabda Rasulullah s.a.w di dalam sebuah hadisnya yang bermaksud "apabila adalah air sebanyak dua kolah maka tidaklah ia menanggung najis.

Soalan 4
Apakah yang harus dilakukan supaya air musta'mal atau mutanajjis itu dapat digunakan untuk bersuci?

Air musta'mal atau air mutanajjis itu boleh digunakan iaitu dengan cara hendaklah ditambahkan hingga sampai 2 kolah atau lebih, kemudian lihatlah kalau tidak didapati sebarang perubahan pada sifat-sifat air tadi maka di waktu itu ia sudah menjadi suci lagi menyucikan, begitulah juga umpama air dalam sebuah perigi yang berubah sifatnya dengan sebab jatuh najis kedalamnya, atau dikurangkan airnya sedangkan bakinya masih melebihi dua kolah, atau dengan dibiarkannya berapa lama, kemudian dengan sebab itu lalu hilanglah perubahan pada air tersebut, maka di waktu itu air tersebut sudah kembali menjadi suci sebagai air mutlak.

Soalan 5
Kalau air dalam sebuah takungan atau kolam yang berubah sifatnya seperti rasanya masam atau warnanya kehitaman, apakah pula hukumnya?

Sekiranya air dalam sebuah takungan atau kolam itu melebihi dua kolah dan berubahnya dengan sebab lama bertakung, maka air tersebut hukumnya adalah suci dan boleh digunakan untuk berwudhuk dan sebagainya Tetapi kalau air itu berubah disebabkan najis yang jatuh ke dalamnya, maka tidak syak lagi air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci.

Soalan 6
Apakah yang dimaksudkan dengan sifat-sifat air itu? 

Ijmak para ulama' mengatakan bahawa sifat-sifat air itu ialah warna, bau dan rasa. Maksudnya di sini ialah sekiranya air sungai dan perigi berubah salah satu dari sifat-sifat tersebut dengan disebabkan oleh jatuh najis ke dalamnya maka di waktu itu tidaklah boleh dibuat bersuci dengannya lagi.

Sabda Rasulullah s.a.w "Bahawasanya air itu tidak dinajiskan ia oleh sesuatu   melainkan barang yang mengerasi atas baunya, rasanya dan warnanya"(Riwayat Ibnu Maajah)

Soalan 7
Apakah pula hukumnya berhubung dengan air kelapa atau air sirap dan sebagainya?

Air-air tersebut dan sebagainya adalah suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya ialah ia boleh diminum tetapi tidak boleh mengangkat hadas atau menghilangkan najis dengannya. 
Copyright (c) 2010 I s l a m . i s . T h e . W a y . o f . L i f e. Design by Wordpress Themes.

Themes Lovers, Download Blogger Templates And Blogger Templates.